© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Internet

Základné pojmy

Vyber najvhodnejšiu odpoveď.