© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Internet

Základné pojmy, www a vyhľadávanie

Vyberte správnu odpoveď na nasleujúce otázky.