© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Neinteraktívna komunikácia

Elektronická pošta

Ku pojmom vyberte ich správne vysvetlenie.

Označenie FW: znamená, že

Označenie RE: znamená, že

Označenie výkričníkom znamená:

Označenie kancelárskou spinkou má:

HOAX

SPAM

e-mailový klient

elektronická pošta