© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Skratky

Internet

K opisu vyberte odpovedajúcu skratku z ponuky.
www
url
DNS
html
php
irc
icq
SMTP
IMAP
POP3
RSS
nick
W3C
FTP
HTTP
SSH
ISP