© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Internet

Pojmy - Základné pojmy a služby

Ku jednotlivým pojmom vyber ich správne vysvetlenie.
www
browser
hypertextový odkaz
Internet
HTML
zdrojový kód stránky
URL adresa
domovská stránka
e-mail