© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Neinteraktívna komunikácia

Elektronická pošta

Vyberte správnu odpoveď.