© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Počítačové siete

Princípy fungovania počítačov

Z ponuky vyber takú, aby vzniknutá veta bola pravdivá.
network
Počítačová sieť je .
V počítačovej sieti môžu byť zapojené aj zariadenia ako napr. .
Počítačové siete delíme podľa rozsiahlosti napr. na: .
Ak sú v počítačovej sieti jednotlivé PC navzájom rovnocenné, taká sieť má architektúru .
Ak je v počítačovej sieti aspoň jeden PC, ktorý má špeciálne postavenie (plní požiadavky iných PC v sieti), taká sieť má architektúru .
Medzi hardvér používaný pri počítačových sieťach patrí napr. .
Najznámejšia WAN sieť je .
Kapacita pamäťových médií sa udáva v
Pamäťové zariadenia sú napr.
Vstupné zariadenia sú napr.
Výstupné zariadenia sú napr.
Vstupno - výstupné zariadenia, ktoré môžeme pripojiť k PC sú napr.