© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kódovanie vs. šifrovanie

Informácie okolo nás

Vyberte či ide v danom prípade o kódovanie, alebo šifrovanie.


verejne známy spôsob zápisu informácie
utajený spôsob zápisu informácie s použitím tajného kľúča
piktogramy
(spôsob ošetrovania textilu)
ks1.PNG
Morseova abecedaks2.PNG
dopravné značkyks3.PNG
Ceasarove kolesoks4.PNG
Braillovo písmoks5.PNG
Polybiov fakľový ďalekopisks6.PNG
Čínske znakyks7.PNG