© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kódovanie

Informácie okolo nás

Napíšte správnu odpoveď.