© RNDr. Gabriela Kövesiová

Bit a bajt

Základná jednotka informácie

Doplňte slovom alebo číslom požadované informácie.

Čo je základná jednotka informácie?
V akej sústave sú zakódované všetky informácie uložené v počítačoch? v sústave
Koľko bitov tvorí jeden bajt?
Koľko MB má jeden GB?
Akú hodnotu môže obsahovať jeden bit? alebo