© RNDr. Gabriela Kövesiová

Pamäťové médiá

Význam a kapacita

Priraďte ku pamäťovému médiu jeho odpovedajúci opis.