© RNDr. Gabriela Kövesiová

Základné pojmy INFORMATIKY

Ku pojmom vyberte ich správne vysvetlenie.