© RNDr. Gabriela Kövesiová

Typy šifrovania

Informácie okolo nás

Ku jednotlivým popisom spôsobu šifrovania vyberte druh šifry.
Pozn. tieto kategórie šifier nie sú navzájom vylučujúce a niektoré šifry môžu spadať do viacerých kategórií.
Tieto šifry používajú jeden spoločný kľúč pre šifrovanie a dešifrovanie dát. Na šifrovanie pôvodného textu sa používa jeden kľúč, a potom sa rovnaký kľúč používa na dešifrovanie šifrovaného textu. Medzi takéto šifry patria napr. AES, Blowfish a ChaCha20.
Tieto šifry používajú dva rôzne kľúče na šifrovanie a dešifrovanie dát. Verejný kľúč môže byť zdieľaný medzi odosielateľom a príjemcom, ale súkromný kľúč je známy iba príjemcovi. Príklady asymetrických šifier sú RSA a ElGamal.
Tieto šifry šifrujú dáta po blokoch určitej veľkosti, obvykle 64 alebo 128 bitov. Príklady takýchto šifier sú AES, Blowfish a ChaCha20.
Tieto šifry nahradzujú jedno písmeno alebo symbol iným písmenom alebo symbolom v závislosti na určitom kľúči. Príkladom takejto šifry je Caesarova šifra.