© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2014

Jednotky informácie

Úvod do informatiky