© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kompresný pomer

Informácie okolo nás

Vyberte správnu/správne odpoveď/odpovede.