© RNDr. Gabriela Kövesiová

Pamäťové médiá

Podľa spôsobu záznamu na pamäťové médiá v ľavom stĺpci vyberte typ média - magnetické, optické, elektronické a neelektronické médium.