© RNDr. Gabriela Kövesiová

Typy údajov v počítači

Informácie okolo nás

Vyberte alebo napíšte (malými písmenami) správnu odpoveď.