© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Typy súborov

Prípona súboru

Ku jednotlivým príponám súborov priraďte typ súboru (preneste z pravého stĺpca ku ľavému).