© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Súbor a jeho formát

Informácie okolo nás

Vyberte alebo napíšte (malými písmenami) správnu odpoveď.