© RNDr. Gabriela Kövesiová

Dvojková číselná sústava

Prevod z dvojkovej do desiatkovej sústavy

Vyčíslite čísla zapísané v dvojkovej sústave do zápisu v desiatkovej sústave.

( 111 )2 = ( )10
( 10011 )2 = ( )10
( 10001000 )2 = ( )10
( 100 )2 = ( )10
( 1100100 )2 = ( )10
( 101010 )2 = ( )10
( 11 )2 = ( )10
( 1101 )2 = ( )10