© RNDr. Gabriela Kövesiová

Trocha počítania

Informácie okolo nás

Napíšte správnu/správne odpoveď/odpovede.