© RNDr. Gabriela Kövesiová

Digitalizácia

ZVUKU a VIDEA

Vyberte jedinú správnu odpoveď.