© RNDr. Gabriela Kövesiová

Dvojková číselná sústava

Prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy

Algoritmom postupného delenia zistite zápis daného čísla (z desiatkovej sústavy) v dvojkovej sústave.

( 24 )10 = ( )2
( 77 )10 = ( )2
( 16 )10 = ( )2
( 255 )10 = ( )2
( 1 )10 = ( )2
( 400 )10 = ( )2
( 99 )10 = ( )2
( 2 )10 = ( )2