© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kódovanie, šifrovanie a komprimácia

Informácie okolo nás

Vyberte alebo napíšte (malými písmenami) správnu odpoveď.