Tvorba prezentácií

Túto aktivitu realizujú žiaci tercie (III.OA) v skupinách. Na hodinách informatiky a techniky si pripravili materiál, zbierali informácie, zaujímavosti a fakty o osobnostiach: Blaise Pascal, Galileo Galilei, Isaac Newton, Alexander Graham Bell, Alessandro Volta, Thomas Alva Edison.

Fotografie zo spracovávania informácií nájdete vo fotoalbume (január 2012 III.OA, INF).

Výsledky ich práce nájdete tu:

Prezentácie o vedcoch predstavili terciáni na hodine fyziky v triede I.OA dňa 13. mája 2013, fotografie z prezentovania sú v školskom fotoalbume.

Prezentácie o vynálezcoch predstavili terciáni na hodine techniky v triede II.OA dňa 13. mája 2013, fotografie z prezentovania sú v školskom fotoalbume.

Okrem toho sa do základov tvorby prezentácií pustili aj žiaci primy, kde ako jednotlivci vytvorili jednoduché prezentácie o matematikoch: Pytagoras a Thales podľa svojho výberu (február 2012 I.OA, INF).

Prezentácie o Thalesovi a Pytagorovi predstavili primáni na hodine matematiky v triede III.OA dňa 24. apríla 2013, fotografie z prezentovania sú v školskom fotoalbume .