NÁVRH LOGA pre www stránku projektu

Žiaci III.OA na hodine informatiky (december 2012) navrhujú logo na stránku projektu:


Sebastián Grobarčík, III.OA


Patrik Juhász, III.OA


Dominik Janíčko, III.OA


Jakub Šmelko a Lukáš Rácz, III.OA


Michal Szabó, III.OA


Ronald Balog, III.OA


Matej Šmelko, III.OA


Pavol Szepsi, Fekete Roland, III.OA


Miriam Palková, III.OA


Simoneta Mértenová, III.OA


Diana Tóthová, III.OA


Ruth Borovská, III.OA


Sofia Vozárová, III.OA


Martina Janíčková, III.OA


Viktória Schurgerová, III.OA