Fotoalbum

Fotografie z priebehu aktivít nájdete po kliknutí na odkaz (zo školského fotoalbumu):

 • príprava pozvánok na Bádateľskú konferenciu (I.OA) FOTKY
 • príprava materiálov na tvorbu posterov (II.OA) FOTKY
 • získavanie informácií o slávnych slovenských vynálezcoch (II.OA) FOTKY
 • tvorba prezentácií (III.OA) FOTKY
 • tvorba portrétov (II.OA) FOTKY
 • návšteva múzea (II.OA, III.OA) FOTKY
 • tvorba koláže (II.OA) FOTKY
 • prezentovanie o matematikoch (I.OA v III.OA) FOTKY
 • prezentovanie o fyzikoch (III.OA v I.OA) FOTKY
 • prezentovanie o vynálezcoch (III.OA v II.OA) FOTKY
 • príprava posterov o slávnych vedcoch a vynálezcoch (II.OA) FOTKY
 • príprava výtvarných prác o slávnych vynálezcoch a ich vynálezoch (I.OA, II.OA, III.OA) FOTKY
 • dokončovacie práce na posteroch - technika (II.OA) FOTKY
 • Bádateľská konferencia (30. mája 22013) FOTKY