Aktivity na dosiahnutie cieľov

  • získavanie informácií o živote slávnych vedcov, vynálezcov, objaviteľov a ich prínose pre našu civilizáciu (na hodinách techniky a informatiky) – II.OA, III.OA,
  • kooperácia členov v skupine pri tvorbe referátu, posteru, či prezentácie o vybranej slávnej osobnosti (na hodinách informatiky) – II.OA, III.OA,
  • návrh pozvánok na Bádateľskú konferenicu (na hodinách informatiky), ich tlač – I.OA,
  • prezentácia výstupov z bádania o slávnych samotnými žiakmi zo skupiny vo forme krátkych prednášok spojených s diskusiou pre ostatných žiakov gymnázia (na hodinách matematiky, fyziky, techniky a informatiky) – II.OA, III.OA,
  • návšteva Múzea voskových figurín v Košiciach, resp. Slovenského technického múzea v Košiciach – II.OA, III.OA,
  • tvorba fotokoláže z návštevy Múzea voskových figurín v Košiciach, resp. Slovenského technického múzea v Košiciach – I.OA., II.OA, III.OA
  • prezentácia výstupov na Bádateľskej konferencii pre rodičov, starých rodičov a kamarátov z okolitých škôl,
  • vytvorenie www stránky projektu - zverejnenie vypracovaných prezentácií, fotografií posterov, pozvánok pre rodičov na Bádateľskú konferenciu, fotokoláží z návštevy múzea, fotografií z priebehu projektu.