Výroba posterov


Túto aktivitu realizujú žiaci sekundy (II.OA) v skupinách. Na hodinách informatiky si pripravili materiál, zbierali informácie, zaujímavosti a fakty o osobnostiach: Johannes Guttenberg, Alfred Nobel, Leonardo da Vinci, štefan Banič, Jozef Murgaš, Morse, Stodola, Bahýľ. Fotografie zo spracovávania informácií nájdete vo fotoalbume (december 2012 II.OA, INF). Príprava posterov do kliprámov s výtvarným doladením sa realizovalo na hodinách techniky v mesiacoch apríl, máj 2013. Postery boli vystavené na Bádateľskej konferencii, ktorá sa uskutočnila 30.mája 2013. Fotografie z dokončovacích prác na posteroch nájdete tu a tu nájdete aj fotografie zo záverečnej akcie - z Bádateľskej konferencie uskutočnenej na záver projektu.