Časový plán projektu

začiatok projektu: december 2012, ukončenie projektu máj 2013

  • december 2012: rozdelenie žiakov do skupín, výber témy pre skupinu a rozdelenie prác v rámci skupiny, zháňanie informačných materiálov, príprava pozvánok na Bádateľskú konferenciu, zriadenie www stránky projektu
  • január, február 2013: štúdium vhodných zdrojov (knihy, encyklopédie, internet,...), spracovanie získaných informácií - tvorba referátov, posterov, prezentácií, aktualizácia www stránky projektu
  • marec: návšteva Múzea voskových figurín v Košiciach, resp. Slovenského technického múzea v Košiciach, malé prednášky na hodinách matematiky, fyziky a techniky o slávnych matematikoch, fyzikoch, vynálezcoch a objaviteľoch, aktualizácia www stránky projektu
  • apríl, máj 2013: príprava fotokoláží z návštevy múzea, výstava posterov v učebni fyziky, realizácia "Bádateľskej konferencie" určenej rodičom, starým rodičom a kamarátom z okolitých škôl, aktualizácia www stránky projektu.