Bádateľská konferencia

Pomyselnou bodkou za niekoľkomesačným projektom bolo záverečné prezentovanie žiackych prác - prezentácií a posterov o známych vedcoch, vynálezcoch a objaviteľoch. Stretnutie aktérov projektu s ich rodičmi, starými rodičmi, či kamarátmi sa konalo v rámci Bádateľkej konferencie dňa 30. mája 2013. Na Konferencii prezentovali žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia poznatky o slávnych, ktoré získali počas realizácie projektu (napr. na hodinách informatiky, techniky, na exkurziách v múzeách). Svoje vystúpenie oživili kultúrnym programom, a na záver pohostili svojich hostí malým občerstvením, ktoré pre nich pripravili.

Súčasťou konferencie bola aj výstava žiackych fotokoláží z návštevy Múzea voskových figurín v Košiciach (vytvárali ich na hodinách informatiky žiaci I.OA, II.OA i III.OA), a výstavka ich výtvarných diel (z hodín výtvarnej výchovy): sadrové odliatky pamätných mincí na počesť slovenských vynálezcov Štefana Baniča, Aurela Stodolu, model dynamitu (Alfred Nobel), makety žiarovky (Thomas Alva Edison), návrhy poštových známok s motívom Jána Bahýľa, Štefana Baniča a Aurela Stodolu). Na záver boli postery, ktoré žiaci pripravili o vedcoch a vynálezcoch umiestnené v učebni fyziky.
Fotografie z akcie nájdete v školskom fotoalbume.