Tvorba fotokoláží

Žiaci sekundy na hodinách informatiky (marec, apríl) tvorili koláže z fotografií z návštevy Múzea voskových figurín v Košiciach a z návštevy Slovenského technického múzea v Košiciach. Žiaci primy a tercie tvorili koláže na hodinách informatiky v máji 2013. Fotografie z týchto hodín nájdete v školskom fotoalbume.
Najlepšie fotokoláže z návštevy múzea budú vytlačené a sprístupnené formou výstavy na Bádateľskej konferencii, ktorá sa uskutoční v máji 2013.