Tvoríme portréty slávnych


Túto aktivitu realizovali žiaci primy a sekundy na hodinách informatiky. Na internete si našli fotografie slávnych osobností, o ktorých už vytvárali prezentácie, či postrery. Tentokrát použitím priesvitiek v programe vhodnom na tvorbu animácií LogoMotion si vytvorili vlastné umelecké diela: