Výroba pozvánok

Túto aktivitu realizujú žiaci primy (I.OA). Na hodinách informatiky si pripravili návrh pozvánok na Bádateľskú konferenciu. Ďalšie fotografie z prípravy pozvánok nájdete vo fotoalbume (december 2012 I.OA, INF).

Hotové pozvánky sú zverejnené tu: