logoProjektu

Klub prírodovednej gramotnosti

Cieľom činnosti klubu prírodovednej gramotnosti bude analyzovať možnosti rozvoja prírodovednej gramotnosti na základe výmeny skúseností z vlastnej pedagogickej činnosti, výmeny skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, diskusie o nich s cieľom priniesť vhodné vyučovacie postupy metódy a stratégie, ktoré budú viesť k rozvoju prírodovedných kompetencií žiakov a budú reflektovať potreby žiakov.

Členovia:

  1. Mgr. I. Bradová
  2. Mgr. G. Graffy
  3. RNDr. Cs. Nagyová
  4. Mgr. M. Sciranková
  5. RNDr. S. Mihaličová, PhD.

fotografie

Plán pedagogického klubu
prírodovednej gramotnostiSprávy z pedagogického klubu

2019/20202020/20212021/20222022/2023
02/2020
01/2020
12/2019
11/2019
10/2019
09/2019
06/2021
05/2021
04/2021
03/2021
02/2021
01/2021
12/2020
11/2020
10/2020
09/2020
06/2022
05/2022
04/2022
03/2022
02/2022
01/2022
12/2021
11/2021
10/2021
09/2021
10/2022späť