f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rada školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Rada školy má 11 členov v nasledovnom zložení:

 • Mgr. Katarína Hegedűsová - zástupca rodičov – predsedkyňa RŠ
 • PaedDr. Stanislava Ballaschová - zástupca pedagogického zamestnanca
 • Mgr. Katarína Kissová - zástupca pedagogického zamestnanca
 • Veronika Straková - zástupca nepedagogického zamestnanca
 • Ing. Gabriela Bányászová - zástupca rodičov
 • Mgr. Annamária Červená - zástupca rodičov
 • Ing. Ján Kokarda - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
 • Roland Szabó - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
 • PhDr. Peter Dringuš - zástupca zriaďovateľa
 • Peter Zůbek - zástupca zriaďovateľa
 • Slávka Holečková - zástupca z radov žiakov

Dokumenty:
Štatút RŠ