Úvod

Vitajte na stránke Interaktívne cvičenia zo slovenského jazyka. Obsahuje interaktívne cvičenia, ktorých cieľom je precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka. Interaktívne cvičenia sú utriedené podľa okruhov v ľavom menu. Spracované sú zatiaľ iba niektoré časti. Priebežne pracujeme na vytváraní ďalších cvičení.

Autor interaktívnych cvičení:

  • Mgr. Juliana Kötelešová, Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou