f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


JAZYKOVÁ ŠKOLA - kurzy

  PONUKA KURZOV  

Jazyková škola pri Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou ponúka tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglický jazyk,
*nemecký jazyk,
*ruský jazyk,
*slovenský jazyk pre cudzincov.

Kurzy sú ponúkané vo forme:
- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov),
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny.

 PLATBA  
na šk. rok 2022/2023

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20222023
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Platba v hotovosti nie je možná.
Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

  CENY KURZOV  

Ceny kurzov v šk. roku 2022/2023
(školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 110€ + 10€
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 90 € + 10 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 70 € + 10 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 110 € + 10 €
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

... P R I H L Á Š K Y

...späť na ďalšie informácie