f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na zlepšovanie podmienok a rozširovania možnosti vzdelávania na GŠM a hlavne v prospech Vašich detí.
Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

S úctou,
Mgr. Katarína Hegedűsová, predsedníčka RZ pri GŠM
RNDr. Csilla Nagyová, riaditeľka školy

Tlačivo na stiahnutie

oznam

V školskom roku 2023/2024 otvárame jednu triedu osemročného štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia. Informácie k prijímacím skúškam nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

-> Termíny predprijímačkových kurzov: 29.03., 12.04., 19.04., 26.04. (podrobnosti sme Vám zasielali mailom).

A čo už je za nami...

04.04.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Dňa 10. 03. 2023 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Jedným z ocenených, bol aj prvý riaditeľ nášho slovenského gymnázia v Moldave nad Bodvou, PhDr. Ladislav Kučera, CSc...
29.03.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 29. 03. 2023 v priestoroch veľkej sály MsKS, primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský, slávnostne ocenil pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov škôl na území mesta Moldava nad Bodvou. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia, Mgr. Iveta Bradová a Jozef Weiser.
28.03.2023, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 28. 03. 2023 v priestoroch Východoslovenskej galérie, predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, slávnostne ocenil 18 inšpiratívnych pedagógov. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa PaedDr. Stanislava Ballaschová. Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou pôsobí...
26.03.2023, RNDr. G. Kövesiová
Vďaka finančnej podpore z grantu Školy budúcnosti 2023 sme vo februári začali realizovať aktivity projektu Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pre žiakov okolitých ZŠ matematické prechádzky - aktivity priamo v teréne, kde žiaci pomocou meracích zariadení, aplikácie, kalkulačky a vzájomnou spoluprácou...
11.03.2023, RNDr. G. Kövesiová
Náš robotický tím sa na začiatku februára prebojoval z regionálneho kola First Lego League v Košiciach do národného, ktoré sa tento rok uskutočnilo 11. marca 2023 v Bratislave. S finančnou podporou nášho zriaďovateľa (KSK) sme teda vycestovali s členmi tímu Legomaniaci za novými zážitkami na poli robotiky...
03.03.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
V polovici novembra 2022 sme už tradične s našimi stredoškolskými prvákmi (V.OA) začali riešiť misie nového eTwinning projektu Keep learning and have fun. Po trojmesačnej práci v medzinárodne zmiešaných tímoch sa tak naši študenti z oboch partnerských krajín dostali k záverečnej fáze projektu. Po vyriešení rébusov, tajničky, puzzle či hádaniek...

Všetky ďalšie aktivity...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť už aj prostredníctvom aplikácie eduPage - v časti Jedálny lístok. Naďalej sa odhlásiť dá aj zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15: 055 460 27 36.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), v odôvodnených prípadoch najneskôr v ten deň ráno v čase do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin