Diamantová cena DofE

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou spustilo úspešne už tretí ročník komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Uplynulý rok napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sa do programu prihlásilo šesť účastníkov, z ktorých dve študentky úspešne ukončili striebornú úroveň a štyria žiaci bronzovú. Tretí ročník bude hneď z dvoch dôvodov výnimočný.
Od 01. novembra 2021 sa z nášho Miestneho centra stáva certifikované Otvorené miestne centrum. To znamená, že nielen študenti nášho gymnázia sa môžu zapojiť do programu, ale ktokoľvek, kto spĺňa vekové rozpätie od 14 do 24 rokov. Program má tri úrovne – Bronzovú, Striebornú a Zlatú. Každá z úrovní má odlišnú obťažnosť a dĺžku trvania. V každej z úrovní programu sa mladí človek venuje aktivitám v štyroch oblastiach – športová aktivita, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Tento školský rok si svoje zručnosti nebudú rozvíjať len mladí ľudia, ale aj vedenie gymnázia v zastúpení riaditeľky školy Csilly Nagyovej a koordinátora certifikovaného Otvoreného miestneho centra Michala Soroku, ktorí sa tento ročník zaradili do programu vzdelávania Diamantovej ceny DofE. Ten je postavený na princípoch a hodnotách Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a zameriava sa na rozvoj líderských a komunikačných zručností manažmentu škôl. Počas školského roka budú riaditeľka a koordinátor pracovať na naplnení svojich nastavených cieľov v spolupráci s expertnými mentormi z biznisu. Gymnázium Štefana Moysesa sa zaradilo medzi šesť základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré po úspešnom ukončení programu budú zaradené do Diamantového klubu.
Ak ešte stále váhate či sa zapojiť do tohto rozvojového programu, navštívte oficiálnu webovú stránku dofe.sk, kde sa dozviete viac informácií. Nábor nových účastníkov prebieha až do 31. októbra 2021.

stránka dofe.sk

...späť...