Úvod

Vitajte na stránke Interaktívne cvičenia z občianskej náuky. Obsahuje interaktívne cvičenia, ktorých cieľom je precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách občianskej náuky. Interaktívne cvičenia sú utriedené podľa okruhov v ľavom menu. Spracované sú zatiaľ iba niektoré časti. Priebežne pracujeme na vytváraní ďalších cvičení.

Autor interaktívnych cvičení:

  • Mgr. Juliana Kötelešová, Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou
  • študenti Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou

Ďalšie testy nájdete na stránke: bojnak.wbl.sk