Úvod

Táto stránka vznikla na propagáciu projektu Robotika sa jej týka, ktorý je realizovaný na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v školskom roku 2023/2024, ktorý bol podporený Nadáciou Orange prostredníctvom grantového programu Digitálna budúcnosť 2024.