Anotácia projektu

Projekt „Robotika sa jej týka" sa bude primárne venovať propagácii robotiky medzi dievčatami, počnúc prvým stupňom ZŠ. Hlavnými aktérmi projektu budú žiaci a žiačky nášho osemročného gymnázia, ktoré majú s robotikou skúsenosti a už zažili v tejto oblasti rôzne úspechy. Práve sprostredkovanie ich skúseností a zážitkov z robotických súťaží na plánovaných prednáškach, v rozhlasovej relácii či propagačnom videu má veľký motivačný potenciál. Finančné prostriedky plánujeme využiť na nákup robotických stavebníc, ktoré sú nevyhnutné jednak na realizáciu série workshopov robotiky pre mladších žiakov a workshopu pre okolité ZŠ, ale aj na samotnú prácu v robotickom krúžku Legomaniaci.

Ciele projektu

Projekt „Robotika sa jej týka" má niekoľko čiastkových cieľov:
1. realizovať sériu workshopov robotiky pre žiačky nižších ročníkov osemročného štúdia na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou (pod vedením pedagógov a aktívnych robotických tímov) a pre nových žiakov (prváci a prváčky, žiaci a žiačky prímy)
2. realizovať workshop robotiky pre mladších žiakov a žiačky (1. stupeň ZŠ) ZŠ Mokrance (pod vedením členov robotických tímov)
3. pripraviť podcast - rozhlasovú reláciu so zámerom priblížiť robotiku ďalším záujemcom z radov dievčat (pripravia členky úspešných robotických tímov)
4. pripraviť propagačné video o úspechoch na rôznych robotických súťažiach (pripravia žiačky, ktoré sa súťaží zúčastnili)
5. vytvoriť plagát na propagáciu robotiky pre dievčatá
6. realizovať prednášku spojenú s diskusiou o možnostiach ako a kde sa robotike venovať, o úspechoch našich robotických tímov a akú úlohu v nich zohrávajú dievčatá (pre okolité ZŠ a pre širokú verejnosť)
7. pokračovať v realizácii krúžku Legomaniaci - robotika (mimoškolská aktivita pre žiakov GŠM Moldava nad Bodvou)
8. publikovať všetky výstupy projektu na webovej stránke školy

Veríme, že splnením týchto čiastkových cieľov sa nám podarí u mládeže vzbudiť záujem o robotiku alebo IT a zistia, že táto oblasť nie je určená len pre chlapcov, ale i dievčatá v nej môžu hrať významnú úlohu.

Personálne zabezpečenie:

  • RNDr. Gabriela Kövesiová
  • Mgr. Patrícia Toporčáková
  • PaedDr. Stanislava Ballaschová
  • Mgr. Adrián Eštok