Časový plán projektu

začiatok projektu: máj 2024, ukončenie projektu november 2024

  • máj - november 2024: webstránka s výstupmi projektu (počet účastníkov: 4)
  • máj - november 2024: krúžok Legomaniaci - robotika (počet účastníkov: 17)
  • máj - jún 2024: prednášky s diskusiou (počet účastníkov: 10)
  • máj - jún 2024: workshop pre najmladších (počet účastníkov: 30)
  • júl - august 2024: propagačný plagát (počet účastníkov: 3)
  • júl - august 2024: propagačné video (počet účastníkov: 3)
  • september - november 2024: workshopy pre dievčatá (počet účastníkov: 25)
  • september - november 2024: podcast, rozhlasová relácia (počet účastníkov: 3)