Workshop robotiky pre najmladších

  • naši žiaci (členovia krúžku Legomaniaci) pripravili workshop robotiky pre žiakov ZŠ Mokrance (pre žiakov prvého stupňa)
  • počet žiakov GŠM: 8 + 1 lektor (koordinátor)
  • počet zúčastnených žiakov zo ZŠ Mokrance (prváci a druháci: 16, tretiaci a štvrtáci: 22)
  • dňa 27. 06. 2024 od 8:00 do 11:00 hod
  • aktivity workshopu: žiakov ZŠ sme rozdelili do 3-4 členných skupín, každá skupina dostala robota (možnosť porgramovania jeho pohybu pomocou tlačidiel) a hracie pole, na ktorom museli robota navigovať správnym spôsobom, aby sa dostal do cieľa, po ukončení každého levelu (spolu 4-5 levelov so stupňujúcou sa náročnosťou) získal tím jedno srdiečko, po splnení všetkých levelov a získaní všetkých srdiečok tím získal kľúč k pokladu tajomného hradu
  • predstavenie propagačného plagátu žiakom ZŠ - diskusia o možnostiach zapojenia sa dievčat do rôznych robotických súťaží

Mokrance