Úvod

Vitajte na stránke na podporu vyučovania fyziky na našej škole: Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Obsahuje zatiaľ niekoľko materiálov, ktoré boli pripravené a zozbierané pre potreby vyučovania. Stránka je vo výstavbe, v budúcnosti pribudnú aj ďalšie materiály pre študentov, hlavne interaktívne cvičenia, ktorých cieľom bude precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách fyziky.