OPTIKA

  1. Odraz a lom svetla

    1.  Optické zobrazovanie  (.kvíz) [SŠ]
    2.  Optické prístroje  (.kvíz) [SŠ]