STRIEDAVÝ PRÚD

  1. Obvody striedavého prúdu

    1.  Obvody striedavého prúdu I.  (.kvíz) [SŠ]
    2.  Obvody striedavého prúdu II.  (.kvíz) [SŠ]
  2. Elektromotor

    1.  Transformátor  (.kvíz) [SŠ]