TERMODYNAMIKA

 1. Termika

  1.  Teplo, teplota  (.kvíz) [SŠ]
 2. Termodynamika

  1.  Termodynamické deje  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Práca vykonaná plynom  (.kvíz) [SŠ]
 3. Zmeny skupenstva

  1.  Zmeny skupenstva  (.kvíz) [SŠ]
 4. Kinetická teória plynov

  1.  Vzájomné pôsobenie molekúl  (.kvíz) [SŠ]
 5. Štruktúra a vlastnosti kvapalín

  1.  Povrchový jav a kapilárny tlak  (.kvíz) [SŠ]
 6. Štruktúra a vlastnosti pevných látok

  1.  Rozťažnosť pevných látok  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Deformácie  (.kvíz) [SŠ]