ELEKTROMAGNETICKÉ KMITANIE

 1. Elektromagnetické vlnenie

  1.  Základné vlastnosti el.-mag. vlnenia  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Oscilačný obvod  (.kvíz) [SŠ]
  3.  El.-mag. vlnenie, vzťahy  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Zvuk  (.kvíz) [SŠ]
 2. Elektromagnetické kmitanie

  1.  Základné vlastnosti  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Kmitanie, vzťahy  (.kvíz) [SŠ]